Monthly Archives: February 2014

Автономни јавни простори во Македонија: последното засолниште на демократијата?

Постоењето и многубројноста на автономните јавни простори се неопходни да создавање на општествено ткиво што би претставувало основниот двигател на органско демократско општество, пишува Елена Б. Ставревска во младинската онлајн колумна на Радио Слободна Европа.